Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Pylica płuc

Dotyczy ona grupy osób narażonych na wdychanie różnych pyłów np. pył węglowy powoduje pylicę węglową. Długotrwałe narażenie organizmu prowadzi do zmiany w obrębie tkanki płucnej, czego konsekwencją jest niewydolność oddechowa. Pylica jest zaliczana do chorób zawodowych, mają z nią problemy np. górnicy.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy pylicy płuc

W zależności od rodzaju działających i gromadzących się w podścielisku tkanki płucnej pyłów wśród pylic płuc wyróżniamy m.in.:
  • krzemicę płuc (pyłki krzemowe),
  • pylicę węglową (pyłki węglowe),
  • pylicę bawełnianą (pył bawełniany),
  • pylicę azbestową (pył azbestowy).

Rozpoznanie


Ustalenie poprawnego rozpoznania jest możliwe tylko przez lekarza na podstawie szczegółowo zebranego wywiadu zawodowo-środowiskowego, badania fizykalnego i badania radiologicznego klatki piersiowej.


Leczenie

Jest bardzo trudne i nie w pełni skuteczne.
  • Postępowanie odpowiednie do zaistniałych zmian w narządzie oddechowym może zmniejszyć dokuczliwość następstw pylicy.
  • Zaznaczającą bądź pogłębiającą się niewydolność oddechową można łagodzić zmniejszeniem zapotrzebowania na tlen przez ograniczenie zbędnych wysiłków fizycznych.
  • Wentylację płuc i tym samym wymianę gazową w płucach można poprawić przez udrożnienie drzewa oskrzelowego za pomocą środków farmakologicznych poszerzających jego światło.
  • Bardzo ważne też jest skuteczne usuwanie czynników i stanów chorobowych zmniejszających swobodę przepływu powietrza w drogach oddechowych (nieżyty oskrzeli, zakażone rozstrzenie oskrzeli) bądź je podtrzymujących (zaprzestanie palenia tytoniu).
  • Nakładającą się niewydolność krążenia możemy równolegle likwidować farmakologicznymi środkami usprawniającymi jego czynność.
  • Niezbędnym warunkiem ograniczenia zmian chorobowych i ich następstw jest likwidacja zapylenia w miejscu przebywania człowieka (praca, dom, środowisko), a jeżeli jest to niemożliwe, to przeniesienie człowieka z tego typu środowiska do innego.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy pylicy płuc

Choroby płuc odpowiedzialne za 1 zgon na 10

Raport nazwany European Lung White Booke, który kompiluje informacje Światowej Organizacji Zdrowia i Europejskiego Centrum Kontroli Chorób i Prewencji, przedstawia ostatnie dane na temat chorób płuc w Europie. Dowiadujemy się z niego, że choroby te zabijają 1 osobę na 10, a tytoń jest główną przyczyną tych zgon... czytaj więcej

Przewlekła choroba płuc

Rozedma płuc jest jedną z chorób zawodowych, która najczęściej atakuje starsze osoby. Jest przewlekłą chorobą płuc wywołaną zanieczyszczeniami środowiska, ale i bardzo często spowodowana jest nadmiernym paleniem papierosów. czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Najnowsze choroby

Aktualności